Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

INFORMACJA Nr ROK.0050.8.2022

Burmistrz Szczebrzeszyna informuje, że w 2022 roku obowiązują następujące uchwały podatkowe:

 • uchwała  nr XXI/290/2021  Rady  Miejskiej  w  Szczebrzeszynie z dnia 3 listopada 2021r. w  sprawie  obniżenia średniej ceny skupu  żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022r.  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021r.,  poz.4720);
 • nie podjęto nowej uchwały określającej stawki podatku od nieruchomości – obowiązuje zatem uchwała nr IX/129/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z  dnia 
  6 listopada 2019r. w  sprawie  określenia wysokości  stawek  podatku  od nieruchomości obowiązujących  na terenie gminy Szczebrzeszyn na 2020r.  (Dz. Urz. Woj. Lub.  z 2019r. poz. 6266);
 • nie podjęto nowej uchwały określającej stawki podatku od środków transportowychobowiązuje zatem uchwała nr IX/130/2019 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia
  6 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r. poz. 6267);
 • uchwała nr XV/210/2020 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 4 listopada 2020r.
  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. U. Woj. Lub.
  z 2020r. poz. 5690);
 • uchwała nr XXVI/174/2012  Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień  w podatku  od  nieruchomości na terenie  gminy
  (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012r, poz. 4369);
 • uchwała nr XXXVII/258/2013 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 28 października 2013r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości
  na terenie gminy i miasta Szczebrzeszyn (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r. poz. 5007);
 • uchwała L/290/10Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia  27 października 2010r.
   w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym;
 • uchwała V/23/15 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w podatku od środków transportowych;
 • uchwała nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym i leśnym;
 • uchwała XLV/315/18 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym;

Wyżej wymienione uchwały są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka: MIASTO I GMINA ->Podatki ->Stawki podatkowe ->Informacje dla podatników na rok 2022).

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych oraz inne formularze są dostępne na stronie internetowej bip.szczebrzeszyn.pl (zakładka: MIASTO I GMINA -> URZĄD MIEJSKI ->Jak załatwić sprawę, wzory dokumentów, karty informacyjne ->Sprawy załatwiane przez referat podatkowy) oraz  w  Urzędzie  Miejskim w  Szczebrzeszynie:  Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn, pok. nr 11  (osoby fizyczne) lub pok. nr 10 (osoby prawne).

            Jednocześnie informuję, że w 2022 roku w zakresie podatku od środków transportowych obowiązuje wzór deklaracji określony w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 13 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018 poz.2436).

DOTYCZY  OSÓB  PRAWNYCH

Terminy składania  deklaracji podatkowych w danym roku:

 • na podatek od nieruchomości przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej do dnia 31 stycznia; (formularz DN-1 i zał. ZDN-1; ZDN-2),
 • na podatek rolny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi (gmina, Skarb Państwa) do 15 stycznia;(formularz DR-1 i zał. ZDR-1; ZDR-2),
 • na podatek leśny przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, współwłaściciele (osoby fizyczne) z osobami prawnymi ( gmina, Skarb Państwa) do 15 stycznia; (formularz DL-1 i zał. ZDL-1
  i ZDL-2),
 • na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, osoby prawne
  i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do dnia 15 lutego (formularz DT-1  i DT-1/A).

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH (I SPÓŁEK CYWILNYCH)

Uwaga  !!!  Osoby  fizyczne  są  obowiązane  do  składania  informacji  podatkowych.

Termin  składania:

 • informacji  w sprawie podatku od nieruchomości (formularz IN-1 i zał. ZIN-1; ZIN‑2; ZIN-3),
 • informacji w sprawie podatku rolnego (formularz IR-1 i zał. ZIR-1; ZIR-2; ZIR-3),
 • informacji w sprawie podatku leśnego (formularz IL-1 i zał. ZIL-1; ZIL-2; ZIL-3),

przez osoby fizyczne upływa 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się
w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej,
z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych przez osoby fizyczne, jest taki sam jak dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do dnia 15 lutego (formularz DT-1 i DT-1/A).

Obowiązek składania deklaracji i informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W/w deklaracje i informacje – po ich uprzednim wypełnieniu należy przesłać pod adres: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki1, 22-460 Szczebrzeszyn lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie - pok. nr 12.

INFORMACJE  OGÓLNE  dotyczące  zapłaty  podatków

Wpłat podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od środków transportowych należy dokonywać poprzez:

 • wpłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, Plac Tadeusza Kościuszki1, 22-460 Szczebrzeszyn,
 • wpłatę u sołtysa (dotyczy wpłat od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego
  i podatku od nieruchomości),
 • wpłatę na rachunek Gminy Szczebrzeszyn: BS Szczebrzeszyn, nr 13 9632 0006 2001 0000 0358 0001,
 • wpłatę z tytułu podatku od osób fizycznych należy dokonywać na indywidualne konto wirtualne znajdujące się na otrzymanej decyzji wymiarowej podatku na rok 2022.

 TERMINY  zapłaty podatków:

 • do dnia 15  każdego  miesiąca  a za styczeń  do dnia 31 stycznia (termin zapłaty podatku od  nieruchomości) przez osoby prawne,
 • do  dnia  15 każdego  miesiąca  (podatek  leśny) – osoby prawne;
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada (podatek rolny) płatny w ratach proporcjonalnych  do czasu  trwania  obowiązku  podatkowego – osoby prawne
  i osoby fizyczne u  których  roczna kwota podatku  przekracza  100,00 zł,
  -jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa 100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do 15 marca,
 • do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada -  (łączne zobowiązanie pieniężne) osoby fizyczne  u  których  roczna kwota podatku  przekracza  100,00 zł -  jeśli roczna kwota  podatku  jest mniejsza lub równa   100,00 zł  podatek jest płatny w  terminie I raty tj. do  15 marca,
 • do dnia 15 lutego i do dnia 15 września   (podatek od środków transportowych) – wszystkie podmioty.

UWAGA  PODATNICY:

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020r. poz.1041).
W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy a organ jest nią związany od chwili wydania.

Obecnie najniższy koszt przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru wynosi 9,20 zł. Oznacza to, że w 2022 r. w przypadku, gdy kwota podatku, wynikająca ze zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, leśnym lub rolnym wyniesie mniej niż 9,20 zł, stosowana będzie wyżej omówiona zasada.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2543
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: informacja dla podatników na rok 2022
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Jarosz, kierownik referatu
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 11.01.2022
Data udostępnienia informacji: 11.01.2022 15:57:47
Data ostatniej aktualizacji: 11.01.2022 16:01:27
Rejestr zmian