Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Burmistrz Szczebrzeszyna, Plac Tadeusza Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn. Tel. 84 682 10 95. e-mail: um@szczebrzeszyn.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: IODO@zeto.Lublin.pl.
  3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
    w pkt. 3 celów, a następnie przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej Urzędu.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prowadzenia sprawy załatwianej milcząco, o której mowa w rozdziale 8a Kodeksu postępowania administracyjnego. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2593
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w postępowaniach administracyjnych w sprawach załatwianych milcząco
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Inspektor Ochrony Danych
Osoba, która udostępnia informację: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 05.03.2021
Data udostępnienia informacji: 09.03.2021 14:22:09
Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021 14:21:23
Rejestr zmian