Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie i podanie do publicznej wiadomości zespołu koordynatorów ds. dostępności

Kierownik jednostki, administrator systemów informatycznych

Zamieszczenie informacji na stronie BIP

wrzesień 2020

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Zespół koordynatorów

Opracowanie planu działania 

wrzesień 2020

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

  1. architektonicznej
  2. cyfrowej
  3. informacyjno-komunikacyjnej

Zespół koordynatorów

Podanie na stronie internetowej https://szczebrzeszyn.pl oraz BIP informacji adresowych kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami

Realizacja w całym okresie działania

4.

Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne.

Zespół koordynatorów 

podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP informacji wynikającej z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego.

grudzień 2020

5.

Analiza stanu budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy

Zespół koordynatorów

Przegląd i analiza stanu dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie, aby budynek Urzędu Miejskiego względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informatycznym spełniał minimalne wymagania wynikające z przepisów –art. 6 ustawy 

grudzień 2020

6

Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zespół koordynatorów 

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów

Grudzień 2020 

Czerwiec 2021 

7

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Zespół koordynatorów

Uzyskanie danych

w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad.

luty 2021

8

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie  z art.11 ustawy.

Zespół koordynatorów

Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków i przekazanie Wojewodzie Lubelskiemu a następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.szczebrzeszyn.pl

marzec 2021

Opracowała:                                                                                         Zatwierdził: Henryk Matej

Maria Loc-Oczkoś

Koordynator ds. dostępności

14.12.2020

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 7934
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Nazwa dokumentu: Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Admin
Osoba, która udostępnia informację: Admin
Data wytworzenia informacji: 24.03.2021
Data udostępnienia informacji: 24.03.2021 13:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2021 19:01:29
Rejestr zmian